12th International Symposium on Supercritical Fluids (ISSF 2018)

Дата начала конференции: 
22.04.2018
Дата окончания конференции: 
25.04.2018
Место проведения: 
FRANCE