15-th International School-Conference: "Spinus-2018 - Magnetic resonance and its application"

Дата начала конференции: 
01/04/2018
Дата окончания конференции: 
06/04/2018
Место проведения: 
St. Petersburg, Russia