9th International Conference on Organic Electronics

Дата начала конференции: 
23.09.2019
Дата окончания конференции: 
29.09.2019
Место проведения: 
г. Новосибирск
Дата окончания срока регистрации: 
17.05.2019
Дата окончания срока подачи тезисов: 
29.07.2019