Molecular recognition of nitrogen–containing bases by Zn[5,15-bis-(2,6-dodecyloxyphenyl)]porphyrin

статья
Авторы публикации: 
Maltceva, O., Mamardashvili, G., Khodov, I., Lazovskiy, D., Khodova, V., Krest’yaninov, M., Mamardashvili, N., Dehaen, W.
Журнал: 
Supramolecular Chemistry
Год публикации: 
2017
Том/страницы: 
29 (5)/360-369
Опубликовано:
Ходов Илья Анатольевич
(22.06.2017)