10th Liquid Matter Conference (Liquids 2017)

Дата начала конференции: 
17.07.2017
Дата окончания конференции: 
21.07.2017
Место проведения: 
Ljubljana, Slovenia